Indicadores

Os indicadores tanto de produtividade como de resultado son os instrumentos que permiten avaliar en que medida iremos afrontando os retos e acadando os obxectivos que se perseguen mediante a implementación da EDUSI de Santiago.

Indicadores de Resultado

Son aqueles indicadores que describen unha característica medible dun resultado. Vense afectados non só pola intervención pública, senón tamén por outros factores externos.

Indicadores de Produtividade

Estes indicadores describen o produto físico obtido da operación cofinanciada e está ligado á asignación financeira da operación.